Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 259 448 5 404 302 16 215 500
Driftsresultat 2 172 45 243 135 750
Kontantstrøm 6 060 126 230 378 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 1 024 000 1 455 000 1 927 000
Sum varelager 2 844 000 2 988 000 2 786 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 16 215 500 16 045 750 16 707 250
Maks. arbeidsgiveravgift 534 672 522 123 500 691
Maks. skattetrekk 1 516 800 1 481 200 1 420 400

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 4 000 52 000 97 000
Leverandørforpliktelser 5 799 000 5 604 000 5 791 000
Aksjonærkapital 1 255 000 1 116 000 1 134 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!