Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 939 116 19 561 786 58 694 750
Driftsresultat 68 468 1 426 188 4 279 250
Kontantstrøm 133 036 2 771 140 8 314 750

BRANN-SKADE

  2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 0 105 713 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017
Maks. merverdiavgift 58 694 750 31 138 500
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0
Maks. skattetrekk 0 0

UAKTSOMHET

  2018 2017
Langsiktig Gjeld -1 060 000 946 000 0
Leverandørforpliktelser 115 000 1 340 000 0
Aksjonærkapital 219 000 3 191 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!