Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 206 420 4 299 729 12 901 250
Driftsresultat -19 736 -411 101 -1 233 500
Kontantstrøm -8 696 -181 138 -543 500

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 37 000 21 000 148 000
Sum varelager 10 107 000 7 762 000 11 797 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 12 901 250 16 046 500 19 190 250
Maks. arbeidsgiveravgift 778 602 788 895 829 080
Maks. skattetrekk 2 208 800 2 238 000 2 352 000

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 69 000 4 014 000 3 823 000
Leverandørforpliktelser 7 119 000 3 244 000 4 194 000
Aksjonærkapital 7 872 000 9 182 000 10 015 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!