Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 412 8 582 25 750
Driftsresultat -48 -1 000 -3 000
Kontantstrøm -160 -3 333 -10 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 12 000 18 000 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 25 750 37 500 3 250
Maks. arbeidsgiveravgift 1 410 846 14 664
Maks. skattetrekk 4 000 2 400 41 600

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 99 000 82 000 91 000
Aksjonærkapital 49 000 65 000 21 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!