Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 902 216 81 283 159 243 888 500
Driftsresultat -4 808 -100 151 -300 500
Kontantstrøm -132 056 -2 750 726 -8 253 500

BRANN-SKADE

  2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 45 583 000 42 795 000 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017
Maks. merverdiavgift 243 888 500 143 266 250
Maks. arbeidsgiveravgift 3 223 824 2 032 233
Maks. skattetrekk 9 145 600 5 765 200

UAKTSOMHET

  2018 2017
Langsiktig Gjeld 3 819 000 4 009 000 0
Leverandørforpliktelser 945 449 000 560 858 000 0
Aksjonærkapital 65 587 000 65 582 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!