Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 8 400 174 972 525 000
Driftsresultat 932 19 414 58 250
Kontantstrøm 176 3 666 11 000

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 525 000 675 000 600 000
Maks. arbeidsgiveravgift 214 884 226 728 212 346
Maks. skattetrekk 609 600 643 200 602 400

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 1 583 000 1 583 000 1 748 000
Leverandørforpliktelser 343 000 758 000 838 000
Aksjonærkapital -1 746 000 -1 873 000 -1 982 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!