Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 324 -298 369 -895 250
Kontantstrøm 384 012 7 998 970 24 000 750

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 258 000 414 000 1 082 000
Sum varelager 0 1 150 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 0 21 250 0
Maks. arbeidsgiveravgift 215 307 215 025 220 383
Maks. skattetrekk 610 800 610 000 625 200

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 449 171 000 404 775 000 155 448 000
Leverandørforpliktelser 1 883 000 1 316 000 1 017 000
Aksjonærkapital 154 992 000 151 306 000 227 203 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!