Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 4 076 84 903 254 750
Driftsresultat -1 544 -32 162 -96 500
Kontantstrøm -1 608 -33 495 -100 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 2 029 000 2 029 000 2 029 000
Driftsløsøre 331 000 417 000 382 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 254 750 329 750 360 500
Maks. arbeidsgiveravgift 48 786 49 632 71 910
Maks. skattetrekk 138 400 140 800 204 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 3 027 000 2 777 000 2 507 000
Leverandørforpliktelser 125 000 276 000 448 000
Aksjonærkapital -591 000 -122 000 -367 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!