Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 1 452 30 245 90 750
Driftsresultat 600 12 498 37 500
Kontantstrøm -204 -4 249 -12 750

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 2 029 000 2 029 000 2 029 000
Driftsløsøre 512 000 331 000 417 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 90 750 254 750 329 750
Maks. arbeidsgiveravgift 6 486 48 786 49 632
Maks. skattetrekk 18 400 138 400 140 800

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 3 250 000 3 027 000 2 777 000
Leverandørforpliktelser 138 000 125 000 276 000
Aksjonærkapital -541 000 -591 000 -122 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!