Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 2 376 49 492 148 500
Driftsresultat -1 696 -35 328 -106 000
Kontantstrøm -7 860 -163 724 -491 250

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 2 121 000 2 029 000 2 029 000
Driftsløsøre 1 036 000 512 000 331 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 148 500 90 750 254 750
Maks. arbeidsgiveravgift 54 990 6 486 48 786
Maks. skattetrekk 156 000 18 400 138 400

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 4 641 000 3 250 000 3 027 000
Leverandørforpliktelser 270 000 138 000 125 000
Aksjonærkapital 403 000 -541 000 -591 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!