Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 4 096 85 320 256 000
Driftsresultat 1 084 22 580 67 750
Kontantstrøm 908 18 914 56 750

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 3 115 000 3 250 000 1 027 000
Driftsløsøre 203 000 273 000 343 000
Sum varelager 0 0 2 359 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 256 000 221 000 37 250
Maks. arbeidsgiveravgift 141 987 42 441
Maks. skattetrekk 400 2 800 120 400

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 3 267 000 3 458 000 3 485 000
Leverandørforpliktelser 547 000 479 000 146 000
Aksjonærkapital 478 000 400 000 43 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!