Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 536 73 655 221 000
Driftsresultat 764 15 914 47 750
Kontantstrøm 8 092 168 556 505 750

BRANN-SKADE

  2018 2017
Fast eiendom 3 250 000 1 027 000 0
Driftsløsøre 273 000 343 000 0
Sum varelager 0 2 359 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017
Maks. merverdiavgift 221 000 37 250
Maks. arbeidsgiveravgift 987 42 441
Maks. skattetrekk 2 800 120 400

UAKTSOMHET

  2018 2017
Langsiktig Gjeld 3 458 000 3 485 000 0
Leverandørforpliktelser 479 000 146 000 0
Aksjonærkapital 400 000 43 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!