Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 33 404 695 805 2 087 750
Driftsresultat 6 236 129 896 389 750
Kontantstrøm 6 304 131 312 394 000

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 1 202 000 111 000 324 000
Sum varelager 301 000 278 000 228 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 2 087 750 1 444 750 1 200 250
Maks. arbeidsgiveravgift 569 076 402 978 328 953
Maks. skattetrekk 1 614 400 1 143 200 933 200

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 564 000 0 122 000
Leverandørforpliktelser 2 087 000 1 731 000 1 447 000
Aksjonærkapital 1 136 000 594 000 642 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!