Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 5 064 105 483 316 500
Driftsresultat 548 11 415 34 250
Kontantstrøm 600 12 498 37 500

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 39 000 0
Driftsløsøre 333 000 28 000 0
Sum varelager 15 000 12 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 316 500 54 000 142 000
Maks. arbeidsgiveravgift 75 858 8 601 28 482
Maks. skattetrekk 215 200 24 400 80 800

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 254 000 0 0
Leverandørforpliktelser 473 000 321 000 337 000
Aksjonærkapital 1 000 -133 000 27 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!