Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 441 564 71 687 778 215 097 750
Driftsresultat -140 632 -2 929 365 -8 789 500
Kontantstrøm 1 406 240 29 291 979 87 890 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 20 006 000 53 887 000 72 638 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 215 097 750 397 285 500 656 420 250
Maks. arbeidsgiveravgift 40 257 192 42 931 680 81 337 683
Maks. skattetrekk 114 204 800 121 792 000 230 745 200

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 25 895 000 19 462 000 22 516 000
Leverandørforpliktelser 607 102 000 1 156 467 000 1 667 119 000
Aksjonærkapital 278 216 000 677 330 000 583 349 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!