Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 289 396 6 028 119 18 087 250
Driftsresultat 134 144 2 794 220 8 384 000
Kontantstrøm 142 568 2 969 691 8 910 500

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 1 947 000 1 489 000 1 640 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 18 087 250 13 546 500 10 011 000
Maks. arbeidsgiveravgift 3 007 107 2 274 894 1 504 752
Maks. skattetrekk 8 530 800 6 453 600 4 268 800

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 103 494 000 50 008 000 58 205 000
Leverandørforpliktelser 11 909 000 11 802 000 9 534 000
Aksjonærkapital 50 544 000 25 797 000 17 727 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!