Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 50 672 1 055 498 3 167 000
Driftsresultat 4 368 90 985 273 000
Kontantstrøm 4 388 91 402 274 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 187 000 198 000 166 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 3 167 000 2 782 000 2 845 500
Maks. arbeidsgiveravgift 482 784 410 733 438 087
Maks. skattetrekk 1 369 600 1 165 200 1 242 800

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 1 687 000 1 462 000 1 499 000
Aksjonærkapital 2 699 000 1 862 000 1 105 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!