Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 62 956 1 311 373 3 934 750
Driftsresultat 17 804 370 857 1 112 750
Kontantstrøm 11 312 235 629 707 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 1 560 000 0 0
Driftsløsøre 774 000 187 000 195 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 3 934 750 3 773 500 3 646 750
Maks. arbeidsgiveravgift 1 075 689 1 107 132 1 044 246
Maks. skattetrekk 3 051 600 3 140 800 2 962 400

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 5 401 000 4 395 000 3 620 000
Leverandørforpliktelser 3 547 000 3 367 000 3 444 000
Aksjonærkapital 12 388 000 10 906 000 9 369 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!