Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 1 728 35 994 108 000
Driftsresultat -1 532 -31 912 -95 750
Kontantstrøm -2 964 -61 740 -185 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 1 986 000 2 048 000 2 110 000
Driftsløsøre 96 000 159 000 238 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 108 000 236 750 240 250
Maks. arbeidsgiveravgift 20 586 42 159 87 984
Maks. skattetrekk 58 400 119 600 249 600

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 0 7 000 0
Leverandørforpliktelser 529 000 341 000 443 000
Aksjonærkapital 4 312 000 4 510 000 4 582 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!