Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 249 316 5 193 252 15 582 250
Driftsresultat 20 404 425 015 1 275 250
Kontantstrøm 23 556 490 671 1 472 250

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 19 736 000 0 0
Driftsløsøre 547 000 721 000 570 000
Sum varelager 6 687 000 12 031 000 4 790 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 15 582 250 13 303 500 6 262 000
Maks. arbeidsgiveravgift 1 008 996 686 106 510 843
Maks. skattetrekk 2 862 400 1 946 400 1 449 200

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 19 766 000 4 995 000 5 352 000
Leverandørforpliktelser 17 825 000 10 582 000 6 784 000
Aksjonærkapital 9 648 000 6 910 000 7 510 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!