Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 64 1 333 4 000
Driftsresultat -104 -2 166 -6 500
Kontantstrøm -176 -3 666 -11 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 9 000 9 000 9 000
Driftsløsøre 0 0 26 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 4 000 10 500 79 750
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0 0
Maks. skattetrekk 0 0 0

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 166 000 171 000 180 000
Leverandørforpliktelser 7 000 8 000 8 000
Aksjonærkapital 478 000 498 000 527 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!