Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 98 916 2 060 420 6 182 250
Driftsresultat 3 208 66 823 200 500
Kontantstrøm -3 840 -79 987 -240 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 1 035 000 1 041 000 1 047 000
Driftsløsøre 462 000 572 000 758 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 6 182 250 5 079 500 4 045 500
Maks. arbeidsgiveravgift 1 028 595 779 025 796 791
Maks. skattetrekk 2 918 000 2 210 000 2 260 400

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 2 877 000 2 102 000 1 500 000
Aksjonærkapital 7 400 000 9 532 000 7 858 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!