Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 362 612 7 553 208 22 663 250
Driftsresultat 5 136 106 983 321 000
Kontantstrøm 1 672 34 828 104 500

BRANN-SKADE

  2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 412 000 369 000 0
Sum varelager 33 309 000 28 951 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018
Maks. merverdiavgift 22 663 250 1 388 000
Maks. arbeidsgiveravgift 1 330 194 96 444
Maks. skattetrekk 3 773 600 273 600

UAKTSOMHET

  2019 2018
Langsiktig Gjeld 20 792 000 21 772 000 0
Leverandørforpliktelser 7 621 000 830 000 0
Aksjonærkapital -434 000 -1 138 000 0

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!