Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 20 412 425 182 1 275 750
Driftsresultat 252 5 249 15 750
Kontantstrøm 472 9 832 29 500

BRANN-SKADE

  2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 84 000 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017
Maks. merverdiavgift 1 275 750 177 750
Maks. arbeidsgiveravgift 1 128 141
Maks. skattetrekk 3 200 400

UAKTSOMHET

  2018 2017
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 666 000 151 000 0
Aksjonærkapital 145 000 143 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!