Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 20 412 425 182 1 275 750
Driftsresultat 252 5 249 15 750
Kontantstrøm 472 9 832 29 500

BRANN-SKADE

  2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 84 000 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017
Maks. merverdiavgift 1 275 750 177 750
Maks. arbeidsgiveravgift 1 128 141
Maks. skattetrekk 3 200 400

UAKTSOMHET

  2018 2017
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 666 000 151 000 0
Aksjonærkapital 145 000 143 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!