Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 28 236 588 156 1 764 750
Driftsresultat 464 9 665 29 000
Kontantstrøm -868 -18 080 -54 250

BRANN-SKADE

  2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 826 000 0 0
Sum varelager 232 000 77 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017
Maks. merverdiavgift 1 764 750 1 073 000
Maks. arbeidsgiveravgift 206 706 124 644
Maks. skattetrekk 586 400 353 600

UAKTSOMHET

  2018 2017
Langsiktig Gjeld 728 000 1 000 0
Leverandørforpliktelser 848 000 415 000 0
Aksjonærkapital 362 000 279 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!