Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 35 828 746 297 2 239 250
Driftsresultat 472 9 832 29 500
Kontantstrøm 1 092 22 746 68 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 294 000 421 000 579 000
Sum varelager 3 109 000 2 933 000 2 708 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 2 239 250 2 355 500 2 199 250
Maks. arbeidsgiveravgift 292 293 271 284 283 551
Maks. skattetrekk 829 200 769 600 804 400

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 687 000 961 000 1 081 000
Leverandørforpliktelser 1 406 000 1 534 000 1 445 000
Aksjonærkapital 847 000 833 000 579 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!