Bisnode kredittsjekk

 Badibox AS' Investorprofil

Badibox AS Annen teknisk konsulentvirksomhet (71129) 16.02.2019 0
Innovative Conctrete
Paul T W Johnsen 91616298 www.badibox.com

Bedriften skal produsere prefabrikkerte baderom for salg i (B2B) boligmarkedet.Visjonen er å bli en foretrukket leverandør av prefabrikkerte baderomskabiner gjennom godt og tverrfaglig samarbeid, høy kompetanse og markedets beste kvalitet. Prototypen tilpasses middels store baderom (3 roms) leiligheter. Videre utvikles sortimentet til standard små og store baderom (2 og 4-roms leiligheter) samt en standard for hotellmarkedet. Prototypen testes og sertifiseres hos SINTEF Byggforsk. Baderommene skal tilvirkes med en patentbeskyttet type betong ved navn INNOVATATION CONCRETE, med sine unike egenskaper. Importen til Norge av prefabrikkerte baderomskabiner har økt med mer enn 300% i den siste 10-års perioden. Årlig importeres det ca. 15.000 stk. enheter. Bedriften har som mål og kunne erobre betydelige markedsandeler i dette markedet. Rogaland vil utgjøre kjernemarkedet, men bedriften har avtalt en eksklusiv rett til å selge også i resten av EØS, inklusive GB og i hele EU.

 Egenkapitalfinansiering

Ønsket kapital: 2 300 000 (2,3 millioner) NOK

Kapitalen skal brukes til å sikre lisensen og rettighetene for å etablere produksjon ved bruk av Innovative Concrete, tilvirke en prototyp samt teste denne hos Sintef Byggforsk for sertifisering og godkjenning inklusive dokumentasjon.


Følgende egenkapitalfinansiering ønskes:

  • Aksjeemisjon
  • Konvertibelt lån

Bruksområder

  • Fee for lisens.
  • Utvikling av prototypen.
  • Tilvirkning av prototype.
  • Testing og godkjenning av prototypen av Badibox ved Sintef Byggforsk.

 Lånefinansiering

Ønsket kapital: 0 (0) NOK

Kapitalen skal brukes til Sign fee for lisensen, tilvirkning, test og godkjenning av prototype drift og utvikling.


Følgende lånefinansiering ønskes

Følgende typer lånefinansiering ønskes

  • Driftskreditt
  • Konvertibelt lån

 Ledelse og Kompetanse

Styreprofil (2 personer)

2
Med finansiell erfaring
1
Med bransjefaglig erfaring
1
Med internasjonal erfaring
2
Med gründer-erfaring

Ledergruppe

Navn Utdanningsnivå CV
Paul T. Woranitwachakul Johnsen Annen (erfaring) Last ned
Master: 0Bachelor: 0Annet: 1

 Forretningsmodell

I et byggemarked hvor det stadig blir stilt strengere og strengere krav til helse, miljø og kvalitet ser vi at mengden av prefabrikkerte byggningmoduler og elementer øker for hvert år som går. Ved bruk av smarte løsninger, lave kostnader og bruk av innovative produkter og delkomponenter, kan betydelige markedsandeler erobres.

Skalerbarhet

God

Markedspotensial

Internasjonalt

Unikhet

Litt

Type produkter


Type kunder


Salgsmetoder


Leveransemodell


 Bransje og produkt

[{"weight":4,"text":"Prefabrikkerte baderom"},{"weight":3,"text":"Baderom"},{"weight":2,"text":"Milj\u00f8vennlig produksjon "},{"weight":1,"text":"Kostnadseffektiv"}]

Badibox vil redusere de totale byggekostnadene og bedre økonomien i prosjektene. Byggeprosessen blir mer miljøvennlig ved bruk av prefabrikkasjon, og gir også en bedre økonomi. Bryggkostnadene vil også reduseres samtidig som graden av reklamasjoner i form av byggefelt og skader reduseres.


Teknologiens unikhetsgrad

Litt

«Disruptiv effekt teknologi»

Noe

Teknologibeskyttelse

Patentbeskyttelse

 Marked og vekst

Byggebransjen står for ca 30% av altvavfall som produseres i Norge. Men det stilles kun krav til at 60% av dette kildesorteres. Og Badibox as ønsker å være en pådriver for å få en bedre kontroll på avfallet fra byggenæringen. Badibox baderomskabiner skal produseres innendørs i kontrollerte omgivelser og vil derfor få svært god kontroll på avfallet.


Vekstpotensial

Stort

Lønnsomhet

Meget godt

Betalingsvilje

Meget god

Konkurranse

Ganske sterk

Markeder

Internasjonalt

Magien i prosjektet

- Et marked i vekst
- Et stort fremtidig marked
- Internasjonal vekst

Vekst- og markedsdrivere

Økende markedsmodning
Ny forretningsmodeller
Markedsvekst

Markedstrusler og -utfordringer

Dyktige konkurrenter

 Eierskap og exit

Styreplass og aksjonæravtale


- Vi tilbyr styreplass til nye investorer
- Vi er villige til å signere aksjonæravtale

Mest trolige kjøpere av selskapet:


- Lokale-Nasjonale konkurrenter

Interessante verdier:


Tilgang til marked
Tilgang til kundevolumer
Tilgang teknologi
Tilgang kompetanse