Cemasys.com AS' Investorprofil

Cemasys.com AS Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning (70220) 12.02.2007 11

CEMAsys.com AS er et innovativt selskap som tilbyr rådgivning og ny IT teknologi for å gjøre virksomheter mer bærekraftige. Vi hjelper våre klienter med å utvikle gode og framtidsrettede bærekraftstrategier. Uansett bransje eller ambisjonsnivå, så kan CEMAsys.com AS hjelpe virksomheten din med å utvikle gode og balanserte CSR strategier. Vi tilbyr et bredt spekter av kompetansetjenester innen bærekraft, samfunnsansvar, klimaberegninger, miljørapportering og risikoanalyser. Vi har også et bredt erfaringsgrunnlag fra både børsnoterte og private selskaper, offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner. Våre kunder har bestemt seg for å utgjøre en forskjell i verden.

 Egenkapitalfinansiering

Ønsket kapital: 0 (0) NOK

Følgende egenkapitalfinansiering ønskes:

  • Aksjeemisjon
  • Konvertibelt lån

 Ledelse og Kompetanse

Styreprofil (3 personer)

2
Med finansiell erfaring
2
Med bransjefaglig erfaring
2
Med internasjonal erfaring
1
Med gründer-erfaring

 Forretningsmodell

Selskapet kombinerer leveranse av avansert skytjeneste teknologi (cloud computing) med konsulent- og fagstøtte tjenester. Dette gjør at kundene får løst alle sine CSR eller bærekraft behov fra samme leverandøren. Skytjeneste produktet gir selskapet faste og gjentakende liseinntekter. Konsulent området gir variable inntekter fra time- eller fastprisbaserte kundeoppdrag.

Skalerbarhet

God

Markedspotensial

Internasjonalt

Unikhet

Ganske

Type produkter


Type kunder


Salgsmetoder


Leveransemodell


 Bransje og produkt

Markedet for skytjenestedrift og lagring av CSR, miljø og bærekraftarbeid internasjonalt er foreløpig ganske lite. Cemasys.com AS er i dag en av markedets "Top 5 - International Tech" leverandører inne dette fagområdet i dag. For mer informasjon se vår nettside - cemasys.com.


Teknologiens unikhetsgrad

Meget

«Disruptiv effekt teknologi»)

Ganske mye

Teknologibeskyttelse

Varemerkebeskyttelse
Kunnskapsbarrierer
"Time to market"-fordeler

 Marked og vekst

Markedet for CSR, miljø og bærekraftrapportering er foreløpig preget av noe treg vekst og svak markedsmodning. Samtidig understøttes satsningen av politiske trender, lovgivning, samfunnsutviklingen generelt og (finans)markedets behov for mer detaljert bærekraftrapportering på sikt.


Vekstpotensial

Meget stort

Lønnsomhet

Meget godt

Betalingsvilje

Middels

Konkurranse

Svak

Markeder

Internasjonalt

Magien i prosjektet

- Unik teknologi
- Et stort fremtidig marked
- Internasjonal vekst
- Tidlig ute-fordeler
- Positive samfunnstrender

Vekst- og markedsdrivere

Fragmentert marked
Politisk støtte
Ny forretningsmodeller
Digitaliseringsmuligheter
Teknologipotensial

Markedstrusler og -utfordringer

Utfordrende salgsmodeller
Utfordrende markedsstrategi
Lav markedsmodning

 Eierskap og exit

Selskapet har i dag ingen aksjonærbegrensninger og har heller ingen signert aksjonæravtale for dagens eiere. Selskapet er 100% eid av de ansatte.

Styreplass og aksjonæravtale


- Vi tilbyr styreplass til nye investorer
- Vi er villige til å signere aksjonæravtale

Dagens eiere aksepterer:


- Å selge hele selskapet hvis en ny hovedinvestor ønsker det
- Å ikke kunne legge ned veto mot salg av aksjonærposter

Mest trolige kjøpere av selskapet:


- Internasjonale konkurrenter
- Internasjonale investorer

Interessante verdier:


Tilgang til marked
Tilgang til kundevolumer
Tilgang teknologi
Tilgang kompetanse