Bisnode kredittsjekk

 Ewave Holding AS' Investorprofil

Ewave Holding AS Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted (74909) 12.06.2018 1
Prosjekt
Jarle Lysberg www.ewave.no

Ewave hjelper bedrifter og huseiere til å redusere strømutgiftene, samt å få kontroll med bruken av strøm. Ewave strømsparesystem gir brukeren en reduksjon i forbruket med gjennomsnittlig 26.8%, ifølge Sintef. For en vanlig familie og SMB kan dette utgjøre fra kr 10.000,- til kr 25.000 pr år i uoverskuelig fremtid. Med vår finansieringsmodell gjør dette at en familie kan spare mellom 800 til 1200 pr mnd og systemet koster mellom 350 - 550 pr mnd. Dette innebærer at man sparer penger fra dag 1 man bruker systemet. I tillegg kan systemet hjelpe kunden å flytte deler av strømforbruket fra tider med høye strømprisene til tider med lavere priser. Dette vil gi ytterligere besparelser for brukeren. Systemet er nå i salg, og selskapet skal skalere sin virksomhet gjennom å hente ny EK. Se vedlagte prospekt.

 Egenkapitalfinansiering

Ønsket kapital: 3 000 000 (3,0 millioner) NOK

Kapitalen skal brukes til å akselerere veksten i det norske markedet, spisse produktutviklingen, samt forberede ekspansjon inn i Sverige. Ewave er tildelt "Seal of Excellence" av EU, og kan utløse et betydelig beløp i støtte når selskapet ekspanderer inn i EU.


Følgende egenkapitalfinansiering ønskes:

 • Aksjeemisjon

Bruksområder

 • Skape vekst
 • Ansette flere salgsmedarbeidere
 • Øke markedsbudsjettet
 • Gjøre produktinvesteringer
 • Internasjonal ekspansjon - først til Sverige.

 Lånefinansiering

Ønsket kapital: 3 (3) NOK

Kapitalen skal brukes til produktutvikling, kjøp av varer og tjenester for videre salg, samt forberedelse av ekspansjon inn i Sverige.


Følgende lånefinansiering ønskes

Tilgjengelig pantesikring

Bruksområder

Følgende typer lånefinansiering ønskes

 • Driftskreditt
 • Banklån
 • Obligasjonslån
 • Konvertibelt lån

Tilgjengelig pantesikring

 • Selskapsaktiva

Bruksområder

 • Investeringer i IT-utstyr
 • Investeringer i skytjenester
 • Internasjonal ekspansjon

 Ledelse og Kompetanse

Styreprofil (4 personer)

1
Med finansiell erfaring
2
Med bransjefaglig erfaring
1
Med internasjonal erfaring
1
Med gründer-erfaring

 Forretningsmodell

Ewave leverer strømsparesystemer som hjelper kunden å kutte unødvendig forbruk ved at systemets styrer varme, varmtvann og evt. billader, som står for rundt 80% av totalforbruket. I tillegg kan systemet styre forbruket etter strømprisen, slik at når prisen går over et gitt nivå, reduseres forbruket for deretter å koble inn når prisene faller. Inntektene kommer fra salg av systemer og abonnement.

Skalerbarhet

Meget god

Markedspotensial

Internasjonalt

Unikhet

Ganske

Type produkter


Type kunder


Salgsmetoder


Leveransemodell


 Bransje og produkt

[{"weight":4,"text":"Str\u00f8msparing"},{"weight":3,"text":"Smarthus"},{"weight":2,"text":"IoT"},{"weight":1,"text":"Str\u00f8mregning"}]

Ewave strømsparesystem er unik ved at kunden har et dedikert nettbrett som også er hjernen i systemet og som opererer i real tid med bl.a. strømpriser. Systemet kan brukes på nye og gamle varmekilder og VV-beredere, inkl. termostater og bil ladere. Software er egenutviklet, som sikrer rask tilpasning til nye produkter og tjenester. I løpet av 2019 vil lagring av strøm bli introdusert.


Teknologiens unikhetsgrad

Meget

«Disruptiv effekt teknologi»

Svært mye

Teknologibeskyttelse

Varemerkebeskyttelse
"Time to market"-fordeler

 Marked og vekst

Ewave strømsparesystemer er primært tiltenkt Norges 1,8 mill ene- og tomanns boliger, samt rekkehus. Videre er offentlig sektor og SMB en attraktiv målgruppe. Ewave er tildelt "Seal of excellence" av EU, og vil kunne utløse støtteordninger dersom selskapet velger å ekspandere innen EU. Ewave vil i første omgang gå inn i Sverige, og deretter andre EU-land. Sammen med partnere står USA på listen.


Vekstpotensial

Meget stort

Lønnsomhet

Enormt

Betalingsvilje

Meget god

Konkurranse

Ganske sterk

Markeder

Internasjonalt

Magien i prosjektet

- Unik tjeneste
- Unikt produkt
- Et marked i vekst
- Et stort fremtidig marked
- Internasjonal vekst
- Mulighet for rask vekst
- Tidlig ute-fordeler
- Mulighet for stor profitt
- Positive samfunnstrender

Vekst- og markedsdrivere

Økende markedsmodning
Politisk støtte
Digitaliseringsmuligheter
Teknologipotensial
Markedsvekst

Markedstrusler og -utfordringer

Tungt nysalg
Høye teknologikrav
Lav markedsmodning

 Eierskap og exit

Ewave har tilsammen 199 aksjonærer, hvorav de 10 største kontrollerer 50%. Samtlige av selskapets ansatte og styremedlemmer er aksjonærer. Investorer kan tiltre aksjonæravtale.

Styreplass og aksjonæravtale


- Vi tilbyr styreplass til nye investorer
- Vi er villige til å signere aksjonæravtale

Dagens eiere aksepterer:


- Å ikke alene kunne selge sine aksjeposter uten å ta med investorene
- Å ikke kunne legge ned veto mot salg av aksjonærposter

Mest trolige kjøpere av selskapet:


- Internasjonale konkurrenter
- Nye bransjeaktører
- Lokale-Nasjonale investorer
- Internasjonale investorer

Interessante verdier:


Tilgang til marked
Tilgang til kundevolumer
Tilgang teknologi