Sjekk kredittstatus her

 Giraff Media AS' Investorprofil

Giraff Media AS Reklamebyråer (73110) 26.08.2011 9
Sverre Husan https://around.no/investor/round/giraffmedia

Giraff Media (GM) er et nytenkende medieselskap innenfor digital utendørsreklame (DOOH) som ble stiftet i 2011. Selskapet etablerer og selger reklame på serier med digitale reklameskjermer. Giraff Media er i dag Norges ledende tilbyder av digital utendørsreklame på ski destinasjoner. Giraff Media tilbyr i dag en solid utendørsserie (DOOH) med digitale reklameskjermer som gir synlighet på kjøpesentre, skisentre/rekreasjonsområder og ute i bybildet i flere av de største byene i Norge. Selskapet sine mål er å kunne overta og utvikle nye digital serier og delta i offentlige anbud som f.eks Sporveiene, Gardermoen og flyplasser. Giraff Media ønsker dessuten å ta en større andel av et voksende utendørsmarked som i dag er på ca. 750 mill i Norge og dermed bli en sterk utfordrer til duo-polet som eksisterer i Norge. Selskapet har dyktige og dedikerte ansatte med særlig kompetanse innen salg og ble kåret til Gasellebedrift to år på rad i DN sin kåring (2016 og 2017).

 Forretningsmodell

Giraff Media leverer en innovativ utendørsserie (DOOH) med digitale reklameskjermer som gir annonsør unik synlighet på kjøpesentre, skisentre/rekreasjonsområder og ute i bybildet i flere av de største byene i Norge. Høykvalitets -digital kommunikasjon kampanjer som kan endres i forhold til tid, sted, vær eller varebeholdning.

Skalerbarhet

Meget god

Markedspotensial

Internasjonalt

Unikhet

Ganske

Type produkter


Type kunder


Salgsmetoder


Leveransemodell


 Bransje og produkt

[{"weight":3,"text":"DOOH"},{"weight":2,"text":"Digital utend\u00f8rsreklame"},{"weight":1,"text":"digital reklame"}]

 Marked og vekst

Markedet domineres i all hovedsak av to bransjegiganter som heter Clear Channel og JCDecaux De ovennevnte har hhv. ca. MNOK 450 og 300 av et marked på totalt ca. MNOK 750. Giraff Media ønsker å bli en sterk utfordrer til duopolet som eksisterer i Norge.


Vekstpotensial

Meget stort

Lønnsomhet

Meget godt

Betalingsvilje

Meget god

Konkurranse

Ganske sterk

Markeder

Nordisk

Magien i prosjektet

- Unik kompetanse
- Dyktig ledelse
- Et marked i vekst
- Internasjonal vekst
- Mulighet for stor profitt

Vekst- og markedsdrivere

Digitaliseringsmuligheter
Markedsvekst

Markedstrusler og -utfordringer

Dyktige konkurrenter