Sjekk kredittstatus her

 Goliath Systemer AS' Investorprofil

Goliath Systemer AS Programmeringstjenester (62010) 01.03.2017 4
Jørgen Lind 92043194 www.gosys.no

Goliath Systemer er et selskap med fokus på verdiskapning og å jobbe i nettverk. Være et selskap med høyt kunnskapsnivå for å tilby kunden et produkt som blir godt tatt i mot og skaper et langt og solid kundeforhold. Målet er å skape en bærekraftig bedrift som har markedsledende produkter, en solid kunde portefølje og gode marginer på omsetning. Skal være det selskapet som bygg og anlegg henvender seg til ved og ha fokus på å bli eksperter på dette fagområde med de beste løsningene.

 Ledelse og Kompetanse

Styreprofil (3 personer)

1
Med finansiell erfaring
3
Med bransjefaglig erfaring
0
Med internasjonal erfaring
2
Med gründer-erfaring

 Forretningsmodell

Alle produkter selges med lisens som er løpende inntil oppsigelse er mottatt. Tjenestesalg skjer ofte gjennom salg av revisjon som i 90% av tilfeller gir mersalg. Gjennom autonome prosesser tilførerer vi alle våre kunder med verdifull og nyttig informasjon med gjevne mellomrom. Direkte kontakt med kunder styrker tillit og lojalitet som bidrar til høy % på for fornyelser av eksisternede avtaler.

Skalerbarhet

Meget god

Markedspotensial

Internasjonalt

Unikhet

Litt

Type produkter


Type kunder


Salgsmetoder


Leveransemodell


 Bransje og produkt

[{"weight":6,"text":"Bygg og anlegg"},{"weight":5,"text":"Prosjektstyring"},{"weight":4,"text":"Kvalitetssikring"},{"weight":3,"text":"Dokumentasjon"},{"weight":2,"text":"Samhandling"},{"weight":1,"text":"Integrasjoner"}]

Produkter er bygget på skalerbar teknologi som gir store fordeler ved vekst. Ny funksjonalitet kan enkelt legges til og kan integreres med alle parter som tilbyr API. Det er korte løp fra ide til overlevering siden alt skjer in-house. Raskt levering til kunde gir økt tilfredsstillelse.


Teknologiens unikhetsgrad

Litt

«Disruptiv effekt teknologi»

Svært mye

Teknologibeskyttelse

Kunnskapsbarrierer
"Time to market"-fordeler

 Marked og vekst

Vekstpotensial

Meget stort

Lønnsomhet

Enormt

Betalingsvilje

Meget god

Konkurranse

Ganske sterk

Markeder

Internasjonalt

Magien i prosjektet

- Unik kompetanse
- Unikt produkt
- Dyktig ledelse
- Et marked i vekst
- Et stort fremtidig marked
- Internasjonal vekst
- Mulighet for rask vekst
- Tidlig ute-fordeler
- Mulighet for stor profitt

Vekst- og markedsdrivere

Økende markedsmodning
Digitaliseringsmuligheter
Teknologipotensial
Markedsvekst

Markedstrusler og -utfordringer

Dyktige konkurrenter
Tungt nysalg
Høye teknologikrav
Lav markedsmodning

 Eierskap og exit

Styreplass og aksjonæravtale


- Vi tilbyr styreplass til nye investorer
- Vi er villige til å signere aksjonæravtale

Dagens eiere aksepterer:


- Å selge hele selskapet hvis en ny hovedinvestor ønsker det
- Å ikke alene kunne selge sine aksjeposter uten å ta med investorene

Mest trolige kjøpere av selskapet:


- Lokale-Nasjonale konkurrenter
- Internasjonale konkurrenter
- Lokale-Nasjonale investorer
- Internasjonale investorer

Interessante verdier:


Tilgang til marked
Tilgang til kundevolumer
Tilgang kompetanse