Bisnode kredittsjekk

 Honning AS' Investorprofil

Honning AS Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted (46389) 02.08.2016 3
Victor A. Baann 91302667 www.honningas.no

Salg av honning til dagligvare, storkjøkken og andre som selger/serverer mat. Startet i august 2016, 60 Menybutikker som "frivillig" vare i 2017, kjedeavtale med menykjeden for 2018 (200 butikker), kjedeavtale med Norgesgruppen f.o.m. februar 2019 (1.600 butikker). Omsetning i 2018 ca. 2.850.000. Vekst i omsetning fra 10 MNOK i 2019 til 40 MNOK i 2023. Den raske veksten er skapt ved ekstremt antall salgsdemonstrasjoner i de butikkene vi til enhver har hatt tilgang til. 250 salgsdemonstrasjoner i 1. halvår i 2018 ga oss gode salgstall i Menykjeden som ga oss tilgang til hele Norgesgruppen. Økonomiske midler på 1,9 MNOK fra eierne og lån i Dnb på 2,25 MNOK er gått med til å kjøpe inn salgsvarer og til salgsdemonstrasjoner i butikker. Investormidler vil i sin helhet bli benyttet til innkjøp av varer til inndekning i nye og eksisterende butikker. Norgesgruppen har godkjent 2 nye i tillegg til eksisterende produkter: Akasie-, Økologisk Akasie-, Solsikke- og Sommerhonning. En dobling.

 Egenkapitalfinansiering

Ønsket kapital: 2 500 000 (2,5 millioner) NOK

Egenkapitalen skal primært anvendes til innkjøp av varer - fra 2 til 4 produktvarianter og fra 200 til 1.600 butikker. Muligheten til å kunne kjøpe det kvantum man vil til enhver tid, gjør oss i stand til å møte inngåtte avtaler med dagligvare/storkjøkken. Resultatet av denne veksten gjør oss i stand til økte markedstiltak både i Norge og i Sverige.


Følgende egenkapitalfinansiering ønskes:

  • Aksjeemisjon
  • Konvertibelt lån

Bruksområder

  • Gjøre produktinvesteringer - innkjøp av varer for å være leveringsdyktig og skape omsetningsvekst

 Lånefinansiering

Ønsket kapital: 2 500 000 (2,5 millioner) NOK

Som under punktet om egenkapital - vi trenger midler til vare innkjøp for å klare veksten fra 2 til 4 produkter og fra 200 til 1.600 butikker. Og husk: Coop og Rema 1000 kommer inn og ber om varer når Kiwi kjører i full skala med vår økologiske Akasiehonning.


Følgende lånefinansiering ønskes

Bruksområder

Følgende typer lånefinansiering ønskes

  • Konvertibelt lån

Bruksområder

  • Som egenkapital. - til innkjøp av varer for å få til vekst.

 Ledelse og Kompetanse

Styreprofil (5 personer)

1
Med finansiell erfaring
3
Med bransjefaglig erfaring
1
Med internasjonal erfaring
2
Med gründer-erfaring

 Forretningsmodell

Starter i Norge med kunder som Norgesgruppen (Meny, Kiwi, Spar, Joker, Bunnpris) samt storkjøkken som hoteller, restauranter og kantiner. Vil vokse med Coop og Rema 1000 i Norge. Videre vekst i Sverige (ICA, MAXI). Utfordrer eksisterende leverandører på pris og kvalitet. Henter honning fra Serbia og Ukraina med utvidelse til Montenegro, Ungarn m.fl.

Skalerbarhet

God

Markedspotensial

Internasjonalt

Unikhet

Litt

Type produkter


Type kunder


Salgsmetoder


Leveransemodell


 Bransje og produkt

[{"weight":6,"text":"Honning"},{"weight":5,"text":"Akasie"},{"weight":4,"text":"\u00d8kologisk"},{"weight":3,"text":"Flytende"},{"weight":2,"text":"Kremet"},{"weight":1,"text":"Kvalitet"}]

Bransjen kjennetegnes av en stor, ledende konkurrent- Honningcentralen (HC). Prisnivået på honning er presset til et maksimum av HC, som bl.a. har hatt prisøkning hvert halvår på 5% på honning de siste 10 årene inntil vi kom på banen. Vår aggressive salgsinnsats butikkene med kalkyler gir den enkelte butikkdriver et økonomisk insitament til å ønske oss inn. Produktkvalitet er et udiskutabelt krav.


Teknologiens unikhetsgrad

Litt

«Disruptiv effekt teknologi»

Noe

Teknologibeskyttelse

Varemerkebeskyttelse
Kunnskapsbarrierer
"Time to market"-fordeler

 Marked og vekst

Markedet i Norge kan utvides (sunnhet, miljø). Vinneren blir den mest synlige blant menigmann, i butikk og hos kjedene (oss). Sverige har dobbelt så mange innbyggere som Norge og hver innbygger spiser gjennomsnittlig dobbelt så mye honning som en innbygger i Norge. Potensialet er meget stort. HC styres av birøktere som kun vil satse på norsk honning (= 18 % av HC's omsetning). Sverige = Norge x 4


Vekstpotensial

Meget stort

Lønnsomhet

Meget godt

Betalingsvilje

Meget god

Konkurranse

Svak

Markeder

Nordisk

Magien i prosjektet

- Unik tjeneste
- Unik teknologi
- Dyktig ledelse
- Et stort fremtidig marked
- Mulighet for rask vekst
- Tidlig ute-fordeler
- Mulighet for stor profitt

Vekst- og markedsdrivere

Svake konkurrenter
Økende markedsmodning
Markedsvekst

Markedstrusler og -utfordringer

Høye investeringskrav

 Eierskap og exit

5 gründere har satset ca. 2 MNOK hittil. Av disse 3 nøkkelpersoner: Norges beste salg- og markedssjef, birøkter med vekt på produkt- og produksjonskvalitet samt styreleder med lang erfaring innen økonomi, ledelse og handel i gründerbedrifter og små-/mellomstore bedrifter. Eierskapet bør være langsiktig de første 5 - 6 årene. Exit kan skje på basis av aksjonæravtale - internt eller eksternt salg.

Styreplass og aksjonæravtale


- Vi tilbyr styreplass til nye investorer
- Vi er villige til å signere aksjonæravtale

Dagens eiere aksepterer:


- Å ikke alene kunne selge sine aksjeposter uten å ta med investorene

Mest trolige kjøpere av selskapet:


- Lokale-Nasjonale konkurrenter
- Internasjonale konkurrenter
- Nye bransjeaktører
- Lokale-Nasjonale investorer

Interessante verdier:


Tilgang til marked
Tilgang til kundevolumer
Tilgang innhold-trafikk