Sjekk kredittstatus her

 Polarfisk- AS' Investorprofil

Polarfisk- AS Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur (3212) 03.05.2009 13
Prospekt
Anker Bergli https://polarfisk.com/

Polarfisk AS har Norges eneste konsesjon for oppdrett av stør og produksjon av ekte caviar, verdens mest eksklusive og mest kostbare matvare. Produksjonen er sikker og miljøvennlig, og selskapet forventer å kunne påbegynne leveranse løpet av 2021. Polarfisk har betydelige konkurransefortrinn ved landbasert oppdrett i Meløy kommune. Blant annet tilgang på rent vann, rimelig fornybar energi, Norges renommé i sjømatproduksjon, optimalt for og kompetanse på oppdrett av stør. Resultatmessig forventes det overskudd fra 2023, og svært god lønnsomhet på sikt. Risikonivå på investeringen er lav til middels. Selskapet har god kontroll på kostnader og størfisk er en stabil fisk med lav dødelighet og liten sykdomsrisiko ved landbasert oppdrett. Målet med emisjonen er å hente kapital slik at selskapet kan fortsette å investere i oppdrettsanlegget, utvikle produksjonsprosesser, øke distribusjon og kompetanse.

 Egenkapitalfinansiering

Ønsket kapital: 0 (0) NOK

Følgende egenkapitalfinansiering ønskes:

 • Aksjeemisjon
 • Konvertibelt lån
 • Obligasjonslån

Bruksområder

 • Skape vekst
 • Ansette flere salgsmedarbeidere
 • Øke markedsbudsjettet
 • Gjøre produktinvesteringer
 • Kommersialiseringsfase - 2021
 • Skaleringsfase 2022-2025
 • Internasjonalisering etter 2025

 Lånefinansiering

Ønsket kapital: 0 (0) NOK

Følgende lånefinansiering ønskes

Bruksområder

Følgende typer lånefinansiering ønskes

 • Obligasjonslån
 • Konvertibelt lån
 • Lån fra Innovasjon Norge

Bruksområder

 • Fullfinansiering av prosjektet

 Ledelse og Kompetanse

Styreprofil (4 personer)

3
Med finansiell erfaring
2
Med bransjefaglig erfaring
3
Med internasjonal erfaring
3
Med gründer-erfaring

 Forretningsmodell

Etterspørselen etter sjømat er økende. Verden opplever betydelig befolkningsvekst og økt kjøpekraft. Ordinær fangst av stør er kraftig redusert, men volumet i oppdrett har vært stabilt de siste 5 årene. Pris på Caviar fra stør er i dag verdens dyreste matvare, som prises i intervallet NOK 12.000 til NOK 150.000 per kg. Polarfisk Sturgeon Caviar prises i intervallet 22.000 - 32.000 per kilo.

Skalerbarhet

Meget god

Markedspotensial

Internasjonalt

Unikhet

Ganske

Type produkter


Type kunder


Salgsmetoder


Leveransemodell


 Bransje og produkt

[{"weight":3,"text":"kaviar"},{"weight":2,"text":"russisk kaviar"},{"weight":1,"text":"landbasert oppdrett"}]

Polarfisk benytter en teknologi som gjør at anlegget ivaretar hele næringskjeden. Moderne produksjonsmetoder bidrar til at kaviaren høstes uten at fisken skades. Selskapet driver oppdrett i lukket landbasert anlegg med miljøvennlig resirkuleringsteknologi (RAS) og har et høyt bærekraftsmål. Alt avfall fra produksjonen gjenvinnes og vannutslipp renses. Vi beskytter arten stør fra å bli utryddet.


Teknologiens unikhetsgrad

Meget

«Disruptiv effekt teknologi»

Ganske mye

Teknologibeskyttelse

Varemerkebeskyttelse
Kunnskapsbarrierer
"Time to market"-fordeler
Produktsporing til fisken hvor rognen kommer fra

 Marked og vekst

Selskapet har inngått en avtale med 3 norsk distributører av sjømat som allerede leverer eksklusive råvarer til mer enn 100 restauranter globalt. Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar skal leveres direkte til forbruker fra selskapets nettbutikk, samt restauranter, gourmet butikker og andre naturlige steder hvor vår kaviar bør bør være tilgjengelig.


Vekstpotensial

Meget stort

Lønnsomhet

Meget godt

Betalingsvilje

Meget god

Konkurranse

Svak

Markeder

Internasjonalt

Magien i prosjektet

- Unikt produkt
- Unik teknologi
- Dyktig ledelse
- Et marked i vekst
- Et stort fremtidig marked
- Internasjonal vekst
- Mulighet for rask vekst
- Mulighet for stor profitt
- Kvalitetssikret produksjon med norsk sjømatstempel

Vekst- og markedsdrivere

Svake konkurrenter
Økende markedsmodning
Teknologipotensial
Markedsvekst
Begrenset produksjon av ekte kaviar

Vi har ikke notert oss noen negative markedstrusler eller -utfordringer.

 Eierskap og exit

Dagens eiere aksepterer:


- Å ikke kunne legge ned veto mot salg av aksjonærposter

Mest trolige kjøpere av selskapet:


- Internasjonale konkurrenter
- Lokale-Nasjonale investorer
- Internasjonale investorer
- Komplettere sin egen verdikjede