Bisnode kredittsjekk

 Spera Holding AS' Investorprofil

Spera Holding AS 01.07.2018 1
Bjørn Arild Woll 40056131 www.spera.one

Spera utvikler morgendagens løsning for å raskere kunne yte hjelp ved akutte situasjoner ved bruk av personlige enheter og ultraraske multifunksjons droner. I dag får mellom 3 - 4.000 hjertestans utenfor sykehus, Over 85% av disse dør. Over 10.000 får i tillegg hjerteinfarkt og over 12.000 får hjerneslag. På verdensbasis døde 17,9 millioner prematurt av hjerte-/karsykdommer. Felles for alle som dør er tilgang på ressurser raskt nok. Vårt mål er å redusere antallet som dør prematurt signifikant. Dette vil vi gjøre med forebygging, tilgjengeliggjøring av sertifiserte frivillige akutthjelpere og utsending av analyseutstyr og akuttutstyr med droner.

 Egenkapitalfinansiering

Ønsket kapital: 4 000 000 (4,0 millioner) NOK

Selskapet er så langt finansiert ved at aksjonærene har kjøpt aksjer av majoritetsaksjonæren som i sin tur har gitt minst 70% som konvertibelt lån. Totalt investert er ultimo oktober 2018 NOK 6,8 mill kroner.


Følgende egenkapitalfinansiering ønskes:

  • Aksjeemisjon
  • Konvertibelt lån

Bruksområder

  • Skape vekst
  • Øke markedsbudsjettet
  • Gjøre produktinvesteringer

 Lånefinansiering

Ønsket kapital: 2 500 000 (2,5 millioner) NOK

Det er behov for å utvikle og kjøpe IT utstyr og software for drift av 3.500 akuttdroner og 500 ambulansedroner bare i Norge. Dette tilsvarer 5 ganger så mange enheter som i dag benyttes i akuttjenestene.


Følgende lånefinansiering ønskes

Bruksområder

Følgende typer lånefinansiering ønskes

  • Ansvarlig lån
  • Konvertibelt lån

Bruksområder

  • Investeringer i IT-utstyr
  • Investeringer i skytjenester

 Ledelse og Kompetanse

Styreprofil (5 personer)

2
Med finansiell erfaring
3
Med bransjefaglig erfaring
2
Med internasjonal erfaring
4
Med gründer-erfaring

 Forretningsmodell

Vi har utviklet et økosystem med flere inntektsstrømmer som gir inntekter allerede for deler av forretningen vår. Målet er å være mest mulig selvfinansiert når de store investeringen skal gjøres fra 2020 til 2026 ved utplassering av 3.500 akuttdroner i hele Norge. Vi har derfor igangsatt salg innen for forretningsområdene Care og Help høsten 2018.

Skalerbarhet

Meget god

Markedspotensial

Internasjonalt

Unikhet

Meget

Type produkter


Type kunder


Salgsmetoder


Leveransemodell


 Bransje og produkt

[{"weight":6,"text":"unikt \u00f8kosystem"},{"weight":5,"text":"droner"},{"weight":4,"text":"prehospitalt"},{"weight":3,"text":"hjertestans"},{"weight":2,"text":"hjerneslag"},{"weight":1,"text":"akutthjelper"}]

I dag leveres akutthjelp via rundt 7 - 800 enheter med bil, mc, båt, fly og helikopter. Dagens løsninger preges av at disse systemene styres med svært gammel teknologi og man ser først at ny teknologi vil være på plass i løpet av 2026. Vårt mål er å endre både kommunikasjonsform, hastighet og tilgjengelighet for personell og utstyr.


Teknologiens unikhetsgrad

Ganske

«Disruptiv effekt teknologi»

Svært mye

Teknologibeskyttelse

Varemerkebeskyttelse
Kunnskapsbarrierer
Patentbeskyttelse
"Time to market"-fordeler

 Marked og vekst

Det er ingen på verdensbasis hva vi vet om som har tenkt så vidt og disruptivt som vi tenker. Markedet er svært fragmentert og dagens tjenester henger fast i et stort nett av lover og regler som gjør det nesten umulig å få på plass nye løsninger uten at noen skjærer gjennom. Vi startet med blanke ark og kunne dermed lage det optimale økosystemet hvor dagens og fremtidig teknologi tas i bruk raskt.


Vekstpotensial

Meget stort

Lønnsomhet

Enormt

Betalingsvilje

Meget god

Konkurranse

Svak

Markeder

Internasjonalt

Magien i prosjektet

- Unik tjeneste
- Unik kompetanse
- Unikt produkt
- Unik teknologi
- Mulighet for rask vekst
- Tidlig ute-fordeler
- Mulighet for stor profitt
- Positive samfunnstrender

Vekst- og markedsdrivere

Svake konkurrenter
Fragmentert marked
Økende markedsmodning
Politisk støtte
Ny forretningsmodeller
Digitaliseringsmuligheter
Teknologipotensial

Markedstrusler og -utfordringer

Utfordrende salgsmodeller
Utfordrende markedsstrategi
Høye teknologikrav
Høye investeringskrav

 Eierskap og exit

Spera Holding AS eies i dag av 12 eiere hvor majoritetsaksjonæren besitter 67,2% av aksjene. Det er under etablering 3 datterselskap hvor holding eier 52% av aksjene. Majoritetsaksjonæren har solgt seg ned i datterselskap og holding og vil selge seg ytterligere ned. 70% av aksjesalgene gis tilbake til selskapene som konvertible lån med 5 års løpetid og 5% rente.

Styreplass og aksjonæravtale


- Vi tilbyr styreplass til nye investorer
- Vi er villige til å signere aksjonæravtale

Dagens aksjonærbegrensninger er :


- Aksjekjøpsrettigheter

Dagens eiere aksepterer:


- Å selge hele selskapet hvis en ny hovedinvestor ønsker det
- Å ikke alene kunne selge sine aksjeposter uten å ta med investorene

Mest trolige kjøpere av selskapet:


- Internasjonale konkurrenter
- Nye bransjeaktører
- Lokale-Nasjonale investorer
- Internasjonale investorer

Interessante verdier:


Tilgang til marked
Tilgang teknologi
Tilgang kompetanse