Sjekk kredittstatus her

 Tek-zence AS' Investorprofil

Thomas Vogt 90524720 www.tek-zence.no

TEK-Zence AS er et norsk teknologiselskap i takst, bygg og boligbransjen. Selskapet ble stiftet i 2018 som et rent datterselskap av TEK-Norge AS (som er et ledende takstfirma basert i Oslo-området med syv takstmenn). Sommeren 2020 gikk TEK-Zence AS gjennom en rettet emisjon og ble et selvstendig selskap med private eiere. Kjernevirksomheten er bruk av sensorer i kombinasjon med høy byggfaglig kompetanse. Ved å bruke sensorer i eneboliger, leiligheter og fritidsboliger, samt næringsbygg både offentlig og privat; * Forebygger man skade * Dokumenterer tilstand * Reduserer vedlikeholdskostnadene * Forleng levetid på byggedeler * Reduserer sin forsikringspolise "Innen ti år vil det være like vanlig med fuktsensorer i kjelleren og sensor for inklinasjon på loftet, som komfyrvakt på kjøkkenet, og vi skal være en ledende leverandør i dette markedet".

 Ledelse og Kompetanse

Styreprofil (4 personer)

1
Med finansiell erfaring
4
Med bransjefaglig erfaring
1
Med internasjonal erfaring
4
Med gründer-erfaring

 Forretningsmodell

TEK-Zence har som første i verden utviklet et helhetlig sensorsystem som kontinuerlig måler fukt, temperatur, kondens, duggpunkt, vektprosent i tre og relativ luftfuktighet i betong, i indre bygningsmasse og konstruksjon i en og samme sensor boks. Den måler samtidig også bevegelser og rystelser. Et sensorsystem består av frittstående sensor bokser som gir kunder varsler ved negativ utvikling.

Skalerbarhet

Meget god

Markedspotensial

Internasjonalt

Unikhet

Meget

Type produkter


Type kunder


Salgsmetoder


Leveransemodell


 Bransje og produkt

[{"weight":5,"text":"sensor"},{"weight":4,"text":"sensorteknologi"},{"weight":3,"text":"n\u00e6ringsbygg"},{"weight":2,"text":"entrepren\u00f8r"},{"weight":1,"text":"bolig"}]

Vår teknologi lar oss hjelpe blant annet boligeiere og eiendomsbesittere med varslinger når boligen/byggene får negativ utvikling i indre bygningsmasse og konstruksjon. Vår teknologi bidrar til å forlenge levetid på bygg og byggedeler. Dette er vesentlig for å nå våre bærekraftsmål for 2030. Kombinasjonen av sensorteknologi, byggteknisk kompetanse og varslingstjeneste gjør oss unike


Teknologiens unikhetsgrad

Meget

«Disruptiv effekt teknologi»

Svært mye

Teknologibeskyttelse

Kunnskapsbarrierer

 Marked og vekst

TEK-Zence sitt sensorsystem dekker allerede over 2000000 kvadratmeter boligmasse med våre sensor bokser. Markedet har aldri opplevd et slikt sensorsystem før, og vi merker at det trengs å bruke betydelige ressurser for å få kjennskap til produktet ut til flest mulig boligeiere/eiendomsbesittere. TEK-Zence både utvikles og produseres i Norge. Ta kontakt for å få en presentasjon av vår teknologi!


Vekstpotensial

Meget stort

Lønnsomhet

Enormt

Betalingsvilje

God

Konkurranse

Svak

Markeder

Internasjonalt

Magien i prosjektet

- Unik tjeneste
- Unik kompetanse
- Unikt produkt
- Unik teknologi
- Et stort fremtidig marked
- Internasjonal vekst
- Tidlig ute-fordeler
- Mulighet for stor profitt
- Positive samfunnstrender

Vekst- og markedsdrivere

Økende markedsmodning
Digitaliseringsmuligheter
Teknologipotensial
Markedsvekst
Miljøbevissthet

Markedstrusler og -utfordringer

Utfordrende salgsmodeller
Utfordrende markedsstrategi
Høye investeringskrav

 Eierskap og exit

Vi ønsker å hente 5-10 millioner som i sin helhet skytes inn i selskapet. Vi ønsker å få inn en investor som synes innovasjon, teknologi og eiendom er spennende. Vi ønsker å bruke store deler av dette beløpet til å kjøpe større volum sensor bokser da det er lang leveringstid. Vi ønsker også å benytte to millioner av dette til driftsmidler. Blant annet for å ansette grunder Thomas Vogt på fulltid

Styreplass og aksjonæravtale


- Vi tilbyr styreplass til nye investorer
- Vi er villige til å signere aksjonæravtale

Dagens eiere aksepterer:


- Å selge hele selskapet hvis en ny hovedinvestor ønsker det
- Å ikke alene kunne selge sine aksjeposter uten å ta med investorene
- Å ikke kunne legge ned veto mot salg av aksjonærposter

Mest trolige kjøpere av selskapet:


- Internasjonale konkurrenter
- Internasjonale investorer

Interessante verdier:


Tilgang til marked
Tilgang til kundevolumer
Tilgang teknologi