Sjekk kredittstatus her

 Vc Holding AS' Investorprofil

Vc Holding AS 07.02.2022 0
Utdrag av emisjonsprospekt
Kenneth Mikalsen 93647669 Vcholding.no

VC Holding AS inviterer til deltakelse i emisjon pålydende MNOK 55 i tidsrommet 18.10.2022 tom 18.12.2022 Eiersitsen etter fullført emisjon vil være 50/50 fordelt mellom eksisterende aksjonærer og nye investorer. Emisjonen foretas i forbindelse med oppkjøp av Sigerfjord Fisk AS

 Ledelse og Kompetanse

Styreprofil (1 personer)

0
Med finansiell erfaring
1
Med bransjefaglig erfaring
0
Med internasjonal erfaring
1
Med gründer-erfaring

 Forretningsmodell

Skalerbarhet

Meget god

Markedspotensial

Internasjonalt

Unikhet

Ganske

Type produkter


Type kunder


Salgsmetoder


Leveransemodell


 Bransje og produkt

[{"weight":4,"text":"Ishavsr\u00f8ye"},{"weight":3,"text":"Fisk"},{"weight":2,"text":"Oppdrett"},{"weight":1,"text":"Sigerfjord Fisk"}]

Sigerfjord Fisk er alene om oppdrettsmetoden for Ishavsrøya som går delvis i saltvann og ferskvann. Dette er spesielt for denne arten.


Teknologiens unikhetsgrad

Ganske

«Disruptiv effekt teknologi»

Svært mye

Teknologibeskyttelse

Kunnskapsbarrierer
"Time to market"-fordeler

 Marked og vekst

Vekstpotensial

Meget stort

Lønnsomhet

Meget godt

Betalingsvilje

God

Konkurranse

Ganske sterk

Markeder

Internasjonalt

Magien i prosjektet

- Unik kompetanse
- Unikt produkt
- Unik teknologi
- Dyktig ledelse
- Et marked i vekst
- Internasjonal vekst
- Mulighet for rask vekst
- Tidlig ute-fordeler
- Mulighet for stor profitt
-

Vekst- og markedsdrivere

Svake konkurrenter
Økende markedsmodning
Ny forretningsmodeller
Digitaliseringsmuligheter
Markedsvekst

Markedstrusler og -utfordringer

Nye konkurrentgrupper
Høye investeringskrav
Lav markedsmodning

 Eierskap og exit

Styreplass og aksjonæravtale


- Vi tilbyr styreplass til nye investorer
- Vi er villige til å signere aksjonæravtale

Dagens aksjonærbegrensninger er :


- Aksjekjøpsrettigheter

Dagens eiere aksepterer:


- Å ikke kunne legge ned veto mot salg av aksjonærposter

Interessante verdier:


Tilgang til marked
Tilgang til kundevolumer
Tilgang kompetanse