Profil

Data er vår tids valuta – utnytt det i din forretning

Business Intelligence, eller BI, har som formål å hjelpe deg og bedriften din til å treffe de riktige beslutninger på det riktige grunnlaget – og det grunnlaget er data – i riktig store mengder.


Mange som ikke har en daglig gang med BI, men kun har hørt om BI, anser det som kun et internt anliggende. Slik er det ikke. BI brukes også eksternt, både for kunder og leverandører. Med BI kan bedriften presentere hva de faktisk har oppnådd, og la kunder og leverandører selv foreta analyser på grunnlag av oversiktlige og intuitive plansjer og diagrammer. Dette gir ikke kun bedriften større troverdighet, men også økt lojalitet og dermed sjansen til å få nye og flere kunder.


Man finner BI-løsninger i både små og store bedrifter i dag – men det er stadig i bedrifter med over 100 ansatte, at det er mest normalt. Bedriften skal konstant følges opp, og BI blir brukt for å realisere forskjellige strategier. En slik strategi kan for eksempel være bedre kundetilfredshet. Den mest effektive måten å bruke BI på, er at alle beslutningstakere i virksomheten får den vitale innsikten de trenger, slik at de kan foreta en analyse på sitt eget fagfelt. Alle skal vite hvordan situasjonen er i øyeblikket, legge merke til hvordan trenden er, og deretter kunne ta beslutninger som samsvarer med strategien.


Som sagt, så er det vitalt at den innsikten dataene gir, er tilgjengelig for alle som trenger det. BI var tidligere en slags månedsrapport med særdeles liten oppmerksomhet fra de ansatte. I dag snakkes og diskuteres betydningen av tallene på alle bedriftens etasjer, og nettopp en slik interesse og diskusjon er særdeles viktig for bedriften. Men det betyr selvfølgelig også at dataene og analysene skal være tilgjengelige. For hvis medarbeiderne skal kunne treffe kjappe, raske og riktige beslutninger, skal ferske tall og analyser være tilgjengelige, uansett når på døgnet det er, eller hvor man befinner seg.


Det sier seg selv, at ethvert firma som søker suksess, skal kunne forstå, kjenne og identifisere kundene sine. Derfor har BI nå etter hvert entret de sosiale mediene. Poenget er nemlig at det ikke lengre er nok med kun analyser av interne data. Vi blir nødt til å strekke oss lenger, og ut av huset. Derfor bruker BI også i dag eksterne kilder, og sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter. Dermed kan man kombinere interne data fra et markedssystem med eksterne data fra Twitter, når man skal vurdere en digital markedsføringskampanje. Med denne informasjonen kan du lettere imøtekomme kundenes ønsker.


Data er uten tvil vår tids valuta. Når du samler inn data, så kan du også handle på det. Hvis du ikke handler på innsamlet data, så gir det ingen mening i å innsamle data i første omgang. Forskjellige typer BI-verktøy kan hjelpe deg med å gjenkjenne trender i dataene dine, slik at du og din bedrift får ny innsikt som kan bevege deg mot dine og bedriftens mål.


Se mer på inspari.no

Foretaksinfo

På siden vår om foretak kan du se mer informasjon om hvem som eier, hva vi eier og hvor vi holder til.

Regnskap

Se de siste regnskapstallene våre på siden om regnskap.

Nettsted

Få enda mer informasjon om oss og hva vi driver med på våre nettsteder