Profil

Nordisk Energikontroll AS

Vårt virksomhetsområde er varmesentraler, tekniske totalentrepriser og energiløsninger

  1. Enøk og oppgradering av varmesentraler. Vi har spesialiert oss på integrering av varmepumper i store energisentraler.
  2. Større tekniske entrepriser hvor ventilasjon og varme er sentralt. Gjennom «byggdrift- alliansen» som vi har etablert sammen med Ing D S Baastad AS vil vi løse de fleste utfordringer innen dette fagfeltet. Vår fordel er at vi er en effektiv og oversiktlig gruppe med høy teknisk og prosjektfaglig kompetanse.
  3. Vi tilbyr styring og optimalisering av drift. Vi har lang erfaring med styring og overvåking av fyringsanlegg med vannbåren varme. Vi bidrar med produkter og løsninger som gir lavere energikostnader, bedre kontroll på driften og markedstilpasning for å oppnå lavest mulig energikostnader.
  4. Vi tilbyr service til anlegg hvor vi har stått for leveransen.
Foretaksinfo

På siden vår om foretak kan du se mer informasjon om hvem som eier, hva vi eier og hvor vi holder til.

Regnskap

Se de siste regnskapstallene våre på siden om regnskap.

Nettsted

Få enda mer informasjon om oss og hva vi driver med på våre nettsteder