Profil

Norem har etter 25 års erfaringer innen kjemisk-/teknisk bransje etablert en bred kompetanse innen utvikling av mikroemulsjoner, alkaliske- syrebaserte- og nøytrale rengjørings- /avfettingsmidler samt desinfeksjonsmidler.

Norkems filosofi er at vi skal gi våre kunder en totalpakke når det gjelder teknisk/kjemiske produkter. Vi bidrar med produktutvikling og profilering av produkter, hjelp i salgsarbeidet og andre tjenester, som kursing, rådgivning og utarbeidelse av sikkerhetsdatablad m.m.

Våre kunder består av salgsselskap av kjemiske produkter, kjeder, oljeselskap, boreselskap, serviceselskap i offshorenæringen o.l.

Et stort utvalg av produkter som er godkjente for offshorevirksomheten. Vi har vært en stolt leverandør i mer enn 25 år.
Foretaksinfo

På siden vår om foretak kan du se mer informasjon om hvem som eier, hva vi eier og hvor vi holder til.

Regnskap

Se de siste regnskapstallene våre på siden om regnskap.

Nettsted

Få enda mer informasjon om oss og hva vi driver med på våre nettsteder