Profil

Revicom AS er et tungt rådgivningsmiljø innenfor skatt, avgift, fusjon, fisjon, oppkjøp, verdivurdering, generasjonsskifte, omdanning og salg, for å nevne noe. For mange virksomheter bistår vi med årsregnskap, ligningspapirer og annen revisjonsnær rådgivning. For nystartede virksomheter kan vi tilby starthjelp som gjør den vanskelige oppstarten enklere. Da kan du drive med det du kan best, og vi kan ta hånd om det andre.

Våre ansatte har alle utdanning på bachelor-/masternivå, og noen av våre ansatte underviser også ved universitet og høyskole. I tillegg holder vi kurs både i egen regi og i samarbeid med andre. Har din bedrift behov for internkurs innen temaene nevnt over er det bare å ta kontakt, så skreddersyr vi et opplegg tilpasset nettopp dere.


Vi i Revicom AS tar oppgaven som revisor og økonomisk samtalepartner på dypeste alvor. Tung kompetanse og nærhet til kundene har gjort oss til et ledende revisjons- og rådgivningsfirma. Først og fremst er vi revisorer som kvalitetssikrer alle sider av regnskapet – med lidenskap og entusiasme!

Revicom AS er et spesialistmiljø på revisjon og økonomisk rådgivning og har stort fokus på faglig utvikling. Vi har via Den Norske Revisorforening tilgang til et velorganisert kursprogram og holder også jevnlig kurs selv for kunder og ansatte.


Foretaksinfo

På siden vår om foretak kan du se mer informasjon om hvem som eier, hva vi eier og hvor vi holder til.

Regnskap

Se de siste regnskapstallene våre på siden om regnskap.

Nettsted

Få enda mer informasjon om oss og hva vi driver med på våre nettsteder