Profil

Om Stryn Energi

Om konsernet

Stryn Energi AS vart etablert som kraftkonsern frå 01.01.2007. Det består av morselskapet Stryn Energi AS og dotterselskapa Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Alle selskapa er heimehøyrande i Stryn Kommune.

Stryn Energi AS driv produksjon, overføring og omsetnad av elektrisk energi, samt distribusjon av fjernvarme.

Stryn Energi - konsernet har 21 tilsette, omsette i 2011 for ca. 100 mill. kroner og har ein eigenkapital på nær 86,5 mill.

Foretaksinfo

På siden vår om foretak kan du se mer informasjon om hvem som eier, hva vi eier og hvor vi holder til.

Regnskap

Se de siste regnskapstallene våre på siden om regnskap.

Nettsted

Få enda mer informasjon om oss og hva vi driver med på våre nettsteder