AS som starter på Å i Trondheim med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)