AS som starter på Å med bransjen Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet (74101)