Foretak som starter på Å i Sunndal med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)