Foretak som starter på Å i Løten med bransjen Sauehold (1451)