Foretak som starter på Å i Hedmark med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)