Foretak som starter på Å i Hedmark med bransjen Allmenn legetjeneste (86211)