AS som starter på Æ i Øvre Eiker med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)