AS som starter på Æ med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)