AS som starter på Æ med bransjen Oppføring av bygninger (41200)