AS som starter på Æ i med bransjen Elektrisk installasjonsarbeid (43210)