AS som starter på Æ i Rakkestad med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)