AS som starter på Æ i Kristiansand med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler